• ERASMUS+
  • VESELĪBAS VEICINĀŠANAS UN SLIMĪBU PROFILAKSES PASĀKUMI JĒKABPILĪ
  • ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI
  • DALĪBA CITOS PROJEKTOS
  • ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PROJEKTS
  • KARJERAS ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
  • INICIATĪVA "LATVIJAS SKOLAS SOMA"
  • ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI PUMPURS