Īstenojam sekojošas izglītības programmas

  • pamatizglītības programmu, kods 21101111;
  • pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu; kods 21012111;
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem programmu, kods: 21015611;
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem programmu, kods: 21015311;
  • pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) profesionāli orietētā virziena programmu, kods: 11014111; (mūzika),